ระบบเครือข่ายภายใน
โรงเรียนเทพมงคลรังษี

คลังรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ

http://www.thepmk.ac.th

กีฬาสี 2552 |  นักเรียนรับทุนการศึกษา 52 |  แห่เทียนเข้าพรรษา 52 |  เปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2552 |  นักศึกษาจีน |  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด |  กิจกรรมวันสุนทรภู่ |  EDUZONE |  นักเรียนได้รับรางวัลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล |  พิธีไหว้ครู 2552 |  รับขวัญน้องใหม่ใต้ร่มนนทรี |  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน |  ปัจฉิมนิเทศ |  ต้อนรับผู้บำเพ็ญชาวญี่ปุ่น |  มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานฯและกลุ่มศิลปะฯ |  สุเชาว์ นุชนุ่ม |  ชวนน้องลงบัญชี,มอบรางวัลประกันภัยและศิลปหัตถกรรม,บรรยายธรรมะ |  งานพระราชทานเพลิง พระราชมงคลโมลี |  งานบำเพ็ญกุศลศพ พระราชมงคลโมลี |  ศิลปะหัตถกรรม สุพรรณบุรี |  ทำบุญปีใหม่ |  เข้าค่ายลูกเสือม3 |  เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ |  เข้าค่ายลูกเสือม1 |  ราตรีเหลืองดำ |  งานศิลปหัตถกรรม(ลาดหญ้า) |  ห้าธันวาวันพ่อแห่งชาติ |  อบรมการบันทึกผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  ต้อนรับโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก |  ลูกเสือสวนสนาม |  ยุวชนประกันภัย |  กิจกรรม116จากวันแม่สู่วันพ่อ |  สอบธรรมศึกษา |  แว่นท๊อปเจริญแจกแว่นฟรี |  บริจาคโลหิต 2551 |  แข่งฟุตบอล 12 ปี |  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |  อบรมพัฒนาครู |  สัมภาษณ์ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม |  อบรมคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ |  กฐินพระราชทาน |  ประชุมผู้ปกครอง |  สายใยไม่มีวันเกษียร ครูนงนุช มาโนช |  กีฬาภายใน 51 ชุด3 |  กีฬาภายใน 51 ชุด2 |  กีฬาภายใน 51 ชุด1 |  116วันจากวันแม่ถึงวันพ่อ |  วันภาษาไทย |  เรียนอย่างไรจะไปรุ่ง |  รางวัลดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ |  วันแม่แห่งชาติ |  ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย |  อบรมเทคนิคการใช้สีน้ำ |  ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง |  เวียนเทียนอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา |  ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ |  วันต่อต้านยาเสพติด |  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6 |  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5 |  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 |  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3 |  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2 |  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 |  วันสุนทรภู่ |  ยาเสพติด,เอดส์และความรู้ทางกฏหมาย |  ประเมินผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข |  ชาเล้นท์เดย์ |  ร่วมพิธีรับธงงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ-อุบลราชธานี |  รับมอบเครื่องราช |  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ |  ประกาศผล ม6 |  ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ |  บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวานราชนครินทร์ |  ปัจฉิมนิเทศ |  รับมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น |  เข้าค่ายลูกเสือ ม. 3 ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ |  เข้าค่ายลูกเสือ ม. 2 ค่ายท่าเสด็จ |  เข้าค่ายลูกเสือ ม. 1 วังด้งแค้มป์ |  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน |  ประเมินนักเรียนพระราชทาน |  ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระพี่นางฯ |  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง |  คริสต์มาส |  วันแนะแนวอาชีพ |  เปิดกีฬาตะกร้อในโครงการแผนที่สุขภาพ |  ห้าธันวา(ประวิทย์) |  ห้าธันวา50 |  ประชุมเตรียมงานแผนที่สุขภาพ |  เปิดธนาคารโรงเรียน |  ประเมินนักเรียนพระราชทาน |  บริจาคโลหิต |  ต้อนรับครูใหม่ |  โครงการแผนที่สุขภาพ |  รางวัลพระราชทานเยาชนร่วมใจใช้ชีวิตพอเพียง |  เลี้ยงส่งครูประพิณ ทองดี |  มหัศจรรย์เด็กไทย อิมแพค เมืองทองธานี |  ต้อนรับรองเบ็ญจมาศส่งครูประพิณ 31 ตุลาคม 2550 |  อบรมการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม BookMark |  ประกาศผลสอบ-วันพบผู้ปกครอง |  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน cpf และ ฟาร์มโชคชัย |  ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน |  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัดถ้ำพุหว้า ชุด 2 |  กีฬาสี ชุด 2 |  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัดถ้ำพุหว้า |  กีฬาสี |  โอโซนกับโลกร้อน |  อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง-ใช้ห้องคอมฯอบรมระบบบัญชี |  ร่วมเดินรณรงค์ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ50 |  วันแม่แห่งชาติ |  ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง-รางวัลศิลปหัตถกรรม-รับการอบรมกฏหมาย |  เวียนเทียนมาฆะบูชา-เข้าพรรษา |  รับการอบรมเผยแพร่กฏหมาย |  ดูงาน IT Center |  ดนตรีไทย-รำไทย ได้รับรางวัล |  แข่งทักษะศิลปหัตถกรรม |  รางวัล SHINCAMP 59 |  เปิดประชุมกองลูกเสือ |  โครงการพร้อมเพรียงวินัย ห่างไกลยาเสพติด |  รับรางวัล shincamp |  อบรมพัฒนาครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง |  วันบูรพาจารย์ |  ไหว้ครู |  อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง |  เตรียมขยายผลโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง |  บริจาคเลือด |  โครงการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม |  เวียนเทียนวิสาขบูชา |  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ |  ประกาศผล ม 3 |  รับสมัครนักเรียนใหม่ |  ต้อนรับคณะดูงานจาก รร กุดดินจี่พิทฯ |  ประกาศผลสอบ ม 6 |  โครงการพัฒนาครู/นักเรียนแกนนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ |  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน |  วันเกียรติยศ-ปัจฉิมนิเทศ |  ม หก ปี สี่เก้า |  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี |  อบรมป้องกันการถูกล่อลวง |  วันครู |  วันเด็ก |  ติว o-net |  ทำบุญปีใหม่ |  แนะแนวการศึกษาต่อ |  พิธีเปิดกีฬาครู |  รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี |  ประเมินครูวนิดา |  ราตรีเหลือง-ดำ2549 |  ประเมินครู-นักเรียนเรียนคอมฯ |  อบรมเพิ่มศักยภาพครู(2) |  แข่งฟุตบอลช่วงชั้นที่ 1-2 |  ร่วมถวายพระพร5ธันวาหน้าศาลากลาง |  ถวายพระพร5ธันวา-รับเครื่องราช |  อบรมเพิ่มศักยภาพครู |  บริจาคโลหิต |  60 ปี 60 ล้านความดี เริ่มที่เยาวชน |  อบรม E-Learning |  กฐินพระราชทานวัดเทวสังฆาราม |  รับมอบอุปกรณ์กีฬา |  ลูกเมืองกาญจน์ แท้ แท้ |  รวมพลังเยาวชน เพื่อพัฒนาชาติ 22 กันยายน 2549 |  สู่วัยสาว 24 สิงหาคม 2549 |  ฟันสะอาด 21 สิงหาคม 2549 |  กีฬาภายใน 6-7-8 กันยายน 2549 |  ชุด 2 |  ชุด 3 |  คนเก่ง ท.ษ. 29 สิงหาคม 2549 |  ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2549 |  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 30 กรกฏาคม 2549(ชุด2) |  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 30 กรกฏาคม 2549 |  วันภาษาไทย 28 กรกฏาคม 2549 |  นั่งสมาธิตอนเช้า 27 กรกฏาคม 2549 |  แบงค์ปลอม 26 กรกฏาคม 2549 |  ฉลองสมณศักดิ์ พระราชมงคลโมลี 8 กรกฏาคม 2549 |  วันวิสาขบูชา 7 มิถุนายน 2549 |  วันบูรพาจารย์รำลึก 17 มิถุนายน 2549 |  รับวุฒิบัตรนักอ่าน 16 มิถุนายน 2549 |  พิธีเปิดธนาคารความดี 16 มิถุนายน 2549 |  ไหว้ครู ชุด 1 15 มิถุนายน 2549 |  ไหว้ครู ชุด 2 15 มิถุนายน 2549 |  อบรม adsl จาก TT&T 9 มิถุนายน 2549 |  ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 8 มิถุนายน 2549 |  บริจากเลือด 7 มิถุนายน 2549 |  ต้อนรับรองผู้อำนวยการสุปรียา 31 พฤษภาคม 2549 |  ให้ความรู้เรื่อง เอดส์ 30 พฤษภาคม 2549 |  ร่วมต่อต้านความรุนแรงภาคใต้ 25 พฤษภาคม 2549 |  เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 12 พฤษภาคม 2549 |  ปฐมนิเทศ ชุด 2 |  อบรมระบบบัญชี โดย ธนาคารพัฒนวิสาหกิจ 30 เมษายน 2549 |  อบรมครูภาคฤดูร้อน "เส้นสายลายไทย" 8 เมษายน 2549 |  โรงเรียนของเรา |