สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับชั้น ม. 6

กลับหน้าหลัก

ตัวอย่าง Source Code โปรแกรม Hello World

#include  <stdio.h>
int main()
{
        printf("Hello World");
}  TRY1 - พิมพ์ Source Code โปรแกรม Hello World บันทึกลงไฟล์ hello.cpp คอมไพล์แล้ว RUN ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
  TRY2 - บรรทัดใดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์
  TRY3 - แก้ไขโปรแกรมโดยให้แสดงข้อความเป็น Hello Thepmongkolrangsi แทนของเดิม
  TRY4 - ถ้าต้องการให้แสดงข้อความเป็นจำนวน 5 ครั้ง ต้องทำอย่างไร
  TRY5 - แก้ไขข้อความ "Hello Thepmongkolrangsi" เป็น "Hello Thepmongkolrangsi\n" ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
  TRY6 - ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงข้อความ 5 บรรทัด ตามตัวอย่างต่อไปนี้

http://www.thepmk.ac.th
http://www.thepmk.ac.th
http://www.thepmk.ac.th
http://www.thepmk.ac.th
Program by --ชื่อของนักเรียน--

        - บันทึกลงไฟล์ work1.cpp

กลับหน้าหลัก